Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Chai Hu Bai Hu Tang - Bupleurum White Tiger Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Chai Hu Bai Hu Tang - Bupleurum White Tiger Formula

 Please note, this product cannot be returned, refunded, or exchanged. 

Chai Hu

Sheng Shi Gao

Zhi Mu

Zhi Gan Cao

Jing Mi

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out