Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Huang Long Tang - Yellow Dragon Decoction Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Huang Long Tang

Yellow Dragon Decoction Formula

  1. da huang 
  2. mang xiao 
  3. zhi shi 
  4. hou po 
  5. dang shen or ren shen
  6. dang gui 
  7. jie geng 
  8. sheng jiang 
  9. da zao 
  10. gan cao 
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out