Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Huang Qi Jian Zhong - Astragalus Decoction to Construct the Middle Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Huang Qi Jian Zhong

Astragalus Decoction to Construct the Middle Formula

  1. Huang Qi
  2. Yi Tang
  3. Gui Zhi
  4. Shao Yao
  5. Zhi Gan Cao
  6. Sheng Jiang
  7. Da Zao
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out