Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Lian Mei An Hui Tang - Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Lian Mei An Hui Tang

Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms Formula

  1. Rz. Picrorhizae HU HUANG LIAN
  2. Per. Zanthoxyli CHUAN JIAO 
  3.  Omphalia LEI WAN 
  4. Cx. Phellodendri HUANG BAI 
  5. Sm. Arecae BING LANG
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out