Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Miao Xiang San - Marvelously Fragrant Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Miao Xiang San

Marvelously Fragrant Formula

Rx. Codonopsis (Dang Shen) 
Rz. Dioscoreae  Shan Yao 
Rx. Astragali  Huang Qi 
Poria Fu Ling 
Poria Pararadicis  Fu Shen
Rx. Polygalae  Yuan Zhi 
Cinnabaris * (toxic and unavailable-Omit) Zhu Sha 
Rx. Aucklandiae  Mu Xiang 
Moschus * endangered species (use SHI CHANG PU) She Xiang 
Rx. Platycodi  Jie Geng 
Rx. Glycyrrhizae Preparata  Zhi Gan Cao 

 

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out