Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Mu Xiang Bing Lang Wan - Aucklandia and Betel Nut Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Mu Xiang Bing Lang Wan

Aucklandia and Betel Nut Formula

Mu Xiang Bing Lang is for acute food stagnation with abdominal pain. Contains strong purgatives. Discontinued once stools normalizes. Should be used for no more that one to three days

Mu Xiang Bing Lang Ingredients

  1. Bing Lang (Areca catechu; Semen
  2. Mu Xiang (Costus Root)
  3. Da Huang (Chinese Rhubarb Root)
  4. E Zhu (Curcuma Phaeocaulis Rhizome)
  5. * Qian Niu Zi (Morning Glory Seed) 
  6. Xiang Fu (Nutgrass Rhizome)
  7. Chen Pi (Tangerine Peel)
  8. Huang Bai (Phellodendron Bark)
  9. Qing Pi (Green Tangerine Rind)
  10. Huang Lian (Coptis Rhizome)

* Qian Niu Zi is toxic and omitted or replaced by Zhi Shi plus Shen Chu

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out