Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Qing Hao Bie Jia Tang - Artemisia Yinchenhao and Soft-Shelled Turtle Shell Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Qing Hao Bie Jia Tang

Artemisia Yinchenhao and Soft-Shelled Turtle Shell Formula

Qing Hao Bie Jia Tang Ingredients

Carapax Trionycis  Bie Jia 
Hb. Artemisiae Annuae  Qing Hao 
Rx. Rehmanniae  Sheng Di Huang
Rz. Anemarrhenae  Zhi Mu
Cx. Moutan  Mu Dan Pi

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out