Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Shi Bu Wan - Ten Tonic Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Shi Bu Wan

Ten Tonic Formula

Mu Dan Pi tree peony root bark
Fu Ling poria mushroom
Ze Xie water plantain
Rou Gui cinnamon bark
Shu Di Huang cooked foxglove root
Lu Rong deer antler velvet
Shan Zhu Yu cornelian cherry fruit
Wu Wei Zi schisandra fruit
Fu Zi  Prepared aconite root

 

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out