Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Shu Feng Huo Xue Tang - Disperse Wind and Invigorate the Blood Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Shu Feng Huo Xue Tang

Disperse Wind and Invigorate the Blood Formula

Chinese Angelicae root Dang Gui 
Liguisticum rhizome Chuan Xiong 
Clematidis root Wei Ling Xian 
Angelicae Dahuricae root Bai Zhi 
Stephaniae Tetrandrae root Han Fang Ji 
Phellodendron bark Huang Bai 
Arisaemae cooked in Bile  Dan Nan Xing 
Atractylodis rhizome Cang Zhu 
Notopterygii rhizome Qiang Huo 
Cinnamon twigs Gui Zhi 
Safflower Hong Hua 
Fresh Ginger  Sheng Jiang 

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out