Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Wei Jing Tang - Reed Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Wei Jing Tang

Reed Formula

Rz. Phragmitis  Lu Gen 
Sm. Coicis  Yi Yi Ren 
Sm. Benincasae  Dong Gua Zi 
Sm. Persicae  Tao Ren

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out