Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Wu Ji San - Five-Accumulation Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Wu Ji San

Five-Accumulation Formula *

Rx. Angelicae Dahuricae  Bai Zhi
Ginger Gan Jiang
Cinammon Rou Gui 
Rz. Atractylodis Cang Zhu
Magnolia Bark Hou Po
Per. Citri Reticulatae  Chen Pi 
Rz. Pinelliae Preparatum  Zhi Ban Xia
Poria Cocos Fu Ling
Rx. Platycodi  Jie Geng
Fr. Aurantii  Zhi Ke
Rx. Paeoniae Alba  Bai Shao
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui
Rz. Chuanxiong  Chuan Xiong
Rz. Cyperi  Xiang Fu 
Licorice Gan Cao 
Ginger  Sheng Jiang
Sour Date Da Zao 

* Ma Huang is omitted in this version

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out