Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Wu Wei Xiao Du Yin - Five-Ingredient Formula to Eliminate Toxin

Formulas

$ 39.00
- +

Wu Wei Xiao Du Yin

Five-Ingredient Formula to Eliminate Toxin

Wu Wei Xiao Du Yin Ingredients

Honeysuckle flower Jin Yin Hua 
Dandelion flower Pu Gong Ying 
Violet flower  Zi Hua Di Ding 
Wild chrysanthemum flower Ye Ju Hua
Semiaquilegiae root Tian Kui Zi

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out