Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Xin Jia Xiang Ru Yin - Newly-Augmented Elsholtzia Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Xin Jia Xiang Ru Yin

Newly-Augmented Elsholtzia Formula

Hb. Elsholtzia Xiang Ru 
Sm. Lablab Album  Bai Bian Dou
Cx. Magnoliae Officinalis  Hou Po 
Flos Lonicerae  Jin Yin Hua
Fr. Forsythiae  Lian Qiao

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out