Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Yin Qiao Tang - Honeysuckle and Forsythia Decoction

Formulas

$ 49.00
- +

Yin Qiao Tang

Honeysuckle and Forsythia Decoction

Do Not confuse this formula with Yin Qiao SAN

Yin Qiao Tang Ingredients

Dan Zhu Ye lophatherum leaf
Sheng Di Huang foxglove root
Jin Yin Hua honeysuckle flower
Lian Qiao forsythia fruit
Gan Cao licorice root
Mai Men Dong ophiopogon tuber
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out