Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Yu Zhen San - True Jade Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Yu Zhen San

True Jade Formula

Typhonii rhizome ** Bai Fu Zi **
Arisaematis rhizome ** Tian Nan Xing **
Notopterygii root and rhizome Qiang Huo 
Angelicae Dahurica root Bai Zhi 
Siler root  Fang Feng 
Gastrodia rhizome Tian Ma 

 ** Toxic when raw.  Should be pre-boiled in decoctions.

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out