Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Zan Yu Dan - Special Formula to Aid Fertility

Formulas

$ 49.00
- +

Buy Zan Yu Dan -granules or whole herbs:

Special Formula to Aid Fertility

ZAN YU DAN INGREDIENTS:

 1. Fu Zi - Rx. Aconiti  Preparata
 2. Cinnamon Bark - Rou Gui
 3. Hb. Cistanches - Rou Cong Rong
 4. Rx. Morindae Officinalis - Ba Ji Tian
 5. Hb. Epimedii / Horny Goat Weed - Yin Yang Huo
 6. Fr. Cnidii - She  Chuang Zi
 7. Sm. Allii Tuberosi - Jiu Cai Zi
 8. Rz. Curculiginis - Xian Mao
 9. Fr. Corni / Sour Cherry - Shan Zhu Yu
 10. Cx. Eucommiae - Du Zhong
 11. Rx. Rehmanniae Preparata - Shu Di Huang
 12. Rx. Angelicae Sinensis - Dang Gui
 13. Fr. Lycii / Goji Berry - Gou Gou Qi Zi
 14. Rz. Atractylodis Macrocephalae - Bai Zhu
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out