Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Zan Yu Dan - Special Formula to Aid Fertility

Formulas

$ 49.00
- +

Buy Zan Yu Dan -granules or whole herbs:

Special Formula to Aid Fertility

ZAN YU DAN INGREDIENTS:

Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi
Cx. Cinnamomi / Cinnamon Bark Rou Gui
Hb. Cistanches Rou Cong Rong
Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian
Hb. Epimedii / Horny Goat Weed Yin Yang Huo
Fr. Cnidii She Chuang Zi
Sm. Allii Tuberosi Jiu Cai Zi
Rz. Curculiginis Xian Mao
Fr. Corni / Sour Cherry Shan Zhu Yu
Cx. Eucommiae Du Zhong
Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
Fr. Lycii / Goji Berry Gou Qi Zi
Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out