Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Zhen Gan Xi Feng Tang - Sedate the Liver and Extinguish Wind Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Zhen Gan Xi Feng Tang

Sedate the Liver and Extinguish Wind Formula

Achyranthis Bidentatae root Niu Xi
Haematitum Dai Zhe Shi
Fossilized bone Long Gu
Oyster Shell Mu Li
Tortoise shell Gui Ban
Scrophularia root Xuan Shen
Asparagus tuber Tian Men Dong
White Peony root Bai Shao
Artemisiae Scoparia herb Yin Chen Hao
Melia fruit Chuan Lian Zi
Rice sprouts Mai Ya
Licorice root Gan Cao

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out