Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Zhong He Tang - Even Handed Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Zhong He Tang

Even Handed Formula

Zhong He Tang Ingredients:

Ginseng Radix  Ren Shen

Citri reticulatae Pericarpium / Orange Peel

Chen Pi
Astragali Radix Huang Qi
Atractylodis macrocephalae Rhizoma Bai Zhu
Angelica sinensis Radix Dang Gui
Angelicae Dahuricae Radix Bai Zhi
Poria Fu Ling
Chuanxiong Rhizoma / Szechuan Lovage Root Chuan Xiong
Gleditsiae Spina Zao Jiao Ci
Olibanum / Frankincense

Ru Xiang

Myrrha / Myrrh

Mo Yao

Lonicerae Flos / Honeysuckle Flower

Jin Yin Hua

Glycyrrhizae Radix / Licorice Root

Gan Cao

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out